संपर्क – Contact Us

Contact Us - Shet Mahiti on Shetmahiti.in
Photo by Negative Space on Pexels.com

Contact Us on Shet Mahiti for any queries, information.

अशाच शेती विषयक, सरकारी, निम सरकारी योजनांची माहिती जाणून घेण्यासाठी आमच्या ब्लॉग ला सदैव भेट द्या व आम्हास संपर्क करण्यास खालील ई-मेल वर आम्हास ई-मेल करा.

Email: shet.mahiti@gmail.com